Skip to content

Om selskapet

NON DOS AS er morselskapet i et konsern med aktiviteter innen import og salg av vin (99%), sprit og øl.
NON DOS er ledende tilbyder av økologisk og biodynamisk vin i Norge. Totalt står NON DOS for ca. 10 % av alt salg av økologisk og biodynamisk vin på Vinmonopolet. Våre rundt 700 produkter lages av ca 90 produsenter, som alle er identifisert og introdusert til det norske markedet av oss. NON DOS har et langsiktig familiært forhold til våre leverandører.

Åpenhetsloven

Selskapet har vedtatte bærekraftsmål for sin virksomhet, og i dette ligger også åpenhetslovens mål om å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.
Som ett ledd i vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, har selskapet foretatt en aktsomhetsvurdering i form av en risiko- og sårbarhetsanalyse i forhold til oss selv som selskap og i forhold til de forretningspartnere som vi kjøper og selger varer av.

Kort om selskapets aktsomhetsvurdering i samsvar med åpenhetsloven:

I alle kontrakter som selskapet inngår, må alle leverandører som ansees som faste, eller over en gitt størrelse i verdi, eller som relaterer seg til selskapets forretningsmessige virksomhet signere Code of Conduct Amfori BSCI. Her settes det bl.a. tydelig krav om at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal fullt ut ivaretas.
NON DOS har siden 2012 fulgt vinmonopolets krav om Code of Conduct Amfori BSCI og alle våre leverandører har gjennomgått selvevaluering og analysert at selskapene deres overholder alle aspekter av Code of Conduct Amfori BSCI. Dette har vi repetert i 2015 og i 2023.
Selskapet har foretatt en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) av egen virksomhet, med risikoparameterne lav, middels og høy risiko.

Daglig leder i NON DOS er ansvarlig for at det regelmessig og systematisk arbeides for at selskapets bærekraftsmål, herunder krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter etterleves.
Eventuelle avvik skal analyseres opp mot den risikovurdering som ble tatt. Arbeidet skal være løpende, der endret risiko også skal endre selskapets tiltak i sitt forebyggende arbeid.

Krav om informasjon etter åpenhetslovens §6

I samsvar med åpenhetslovens §6, kan enhver ved skriftlig forespørsel be selskapet om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetslovens §4.
Slik skriftlig forespørsel kan rettes til selskapet ved Jørgen Ljøstad på e-post: jorgen@nondos.no
Selskapet har som mål å svare innen 3 uker fra forespørselen er mottatt.

•       Link til de ulike datterselskap, Sorellina ASLiquid Wines ASCiccio AS
•       Link til Terms of Implementation for amfori BSCI Participants1 Code of Conduct Amfori BSCI fra 2023