Skip to content

Barbera er den mest plantede druen i Piemonte og har røtter tilbake til 1200-tallet. Den beskrives for første gang i en tekst fra klosteret i Monferrato, like ved Asti, og det er i Piemonte Barbera trives best. Jordsmonnet i Asti bidrar til syrefriske og elegante viner om man, som Carussin, holder seg unna små eikefat, sukker og enzymer i produksjonen.

Biodynamisk siden 80-tallet

Ikke mange gårder drev biodynamisk da Carussin begynte å kultivere etter biodynamiske prinsipper på 80-tallet. Men etter å ha sett fordelene ble flere av nobogårdene inspirert til å legge om sin praksis. Til tross for lavere avkastning, gir metodene høyere kvalitet, mindre sykdommer og gunstige ringvirkninger for jordsmonn og nærmiljø.

Bærekraftig suksess

Familiens dedikasjon til bærekraftig, biodynamisk produksjon med respekt for miljø, nærområde og tradisjon gjenspeiles i vinenes kvalitet. Carussin bruker kun naturlig gjødsel uten sprøyting med syntetiske midler. Druene håndplukkes og druejuicen spontangjæres og modnes i stål- eller betongtanker.

To viner av ren Barbera

Carussin lager to viner som kun innholder Barbera: «Eselvinen» Asinoi, som er en blend av Barbera fra utvalgte vinmarker, og Lia Vi av Barbera utelukkende fra deres beste vinmark med samme navn. Lia Vi er det piemontesiske navnet på trekkfuglen Dvergfluesnapper som stopper innom denne vinmarken på sin ferd.

Barbera fra enkeltvinmark

Carussin Barbera d’Asti Lia Vi

Les mer om produktet og produsenten.
Bestill her!

Apéritif: 87 poeng
Dagens Næringsliv: 87 poeng
Vinforum: ★ ★ ★ ★ ★

Carussin Barbera d’Asti Lia Vi Magnum

Les mer om produktet og produsenten.
Bestill her!
Barbera fra flere vinmarker

Carussin Barbera d’Asti Asinoi

Les mer om produktet og produsenten.
Bestill her!

Apéritif: 84 poeng
Dagens Næringsliv: 86 poeng
Vinforum: ★ ★ ★ ★

Carussin Barbera d’Asti Asinoi Magnum

Les mer om produktet og produsenten.
Bestill her!

Carussin Barbera Piemonte Asinoi BiB

Les mer om produktet og produsenten.
Bestill her!

Apéritif: 83 poeng
Dagens Næringsliv: 83 poeng
Vinforum: ★ ★ ★ ★